Kalvarijos savivaldybės ir Vilkaviškio rajono savivaldybės Tūkstantmečio mokyklų pažangos plano pristatymas

Kovo 26 dieną Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje vyko Kalvarijos savivaldybės ir Vilkaviškio rajono savivaldybės Tūkstantmečio mokyklų (TŪM) pažangos plano pristatymas. Į pristatymą susirinkusią švietimo bendruomenę, TŪM programos komandos narius ir partnerius, Europos socialinio fondo agentūros atstoves pasveikino Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė Daiva Riklienė.

🎙️ Direktorius Evaldas Ulevičius pristatė Kalvarijos gimnazijos numatytas veiklas, priemones joms įgyvendinti, laukiamus rezultatus.

ℹ️ TŪM programos tikslas – iki 2030 m. kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiui mažinti. Siekiama, kad kiekvienas Lietuvos vaikas turėtų galimybę mokytis šiuolaikiškoje ir atviroje mokykloje.

🗣️ „Tikimės, jog įgyvendinus Tūkstantmečio mokyklų programą mūsų mokyklos taps inovatyvesnės, mokytojai sustiprins lyderystės pagrindus, o kiekvienas mokinys mokykloje jausis gerai, pagerins savo žinias ir įgūdžius. Pabaigus įgyvendinti programą, pagrindinis tikslas – mokymo metodų pasikeitimas ir, žinoma, pagerėję mokymosi rezultatai“, – kalbėjo vicemerė Daiva Riklienė.

🤝 Šioje programoje dalyvauja Kalvarijos gimnazija ir 8 Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos: Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija, Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija, Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija, Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija, Vilkaviškio pradinė mokykla.

➡️ Abiejų savivaldybių ugdymo įstaigos, dalyvaujančios TŪM programoje, veiklą tobulins šiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM (mokslas, technologijos, inžinerija, menai, matematika) ugdymas.

Kartu su Tūkstantmečio mokyklos

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEu lėšomis. „Tūkstantmečio mokyklų“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.