Darbo grupė

Projekto vadovas – Evaldas Ulevičius, Kalvarijos gimnazijos direktorius.
Nariai:
Antanas Burinskas, Kalvarijos savivaldybės vicemeras;
Nijolė Gudienė, Kalvarijos gimnazijos vyriausioji buhalterė, projekto finansininkė;
Rūta Kučinskienė, Kalvarijos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja;
Vaidmantas Pabedinskas, Kalvarijos savivaldybės administracijos Architektūros,
aplinkosaugos ir teritorijų planavimo skyrius vyriausiasis inžinierius (vyriausiasis specialistas);
Edmundas Razvickas, Kalvarijos gimnazijos pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams, projekto viešųjų pirkimų specialistas;
Erika Stankevičienė, Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėja.